„Grotowski non-fiction” jest projektem zainspirowanym życiem i twórczością Jerzego Grotowskiego, który tworzył słynny Teatr 13 rzędów w Opolu i Teatr Laboratorium we Wrocławiu.

Grotowski w teatrze jest postacią kultową. Jak zatem w takim mitologicznym postrzeganiu twórcy odnaleźć prawdę? Czy w ogóle dotarcie do prawdy o człowieku na podstawie zachowanych wspomnień i śladów jest możliwe? Zadanie staje tym trudniejsze, że żadna z osób biorących udział w projekcie nigdy nie widziała na żywo spektaklu Jerzego Grotowskiego.

„Grotowski non-fiction” to projekt o stwarzaniu pamięci. Kluczowym elementem tej eksperymentalnej pracy jest próba odtworzenia postaci samego Grotowskiego poprzez uwagi, opinie, wspomnienia oraz wyobraźnię i fantazję aktorów, którzy – przewrotnie – stają się reżyserami i badaczami tematu, wciągając widzów w nietypowe prace rekonstrukcyjne.

W trakcie pracy nad projektem powstała książka o Grotowskim pisana z perspektywy aktorów, a kontynuacją spektaklu jest wystawa Zbigniewa Libery.

Spektakl powstał w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym.

Spektakl bierze udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Dominik Gac, Andrzej Lis, Henryk Mazurkiewicz, Piotr Morawski, Jacek Sieradzki, Sandra Szwarc i Zuzanna Berendt.

                     

Krzysztof Szekalski oraz zespół aktorski

GROTOWSKI NON-FICTION

KONCEPCJA:
Katarzyna Kalwat
Zbigniew Libera

KURATOR PROJEKTU:
Joanna Zielińska

MUZYKA:
Hanna Klepacka

REALIZACJE WIDEO:
Tomasz Tyndyk

REŻYSERIA ŚWIATEŁ:
Ewa Łuczak

OBSADA:
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu:
Magdalena Maścianica
Monika Stanek
Andrzej Jakubczyk
Rafał Kronenberger

Wrocławski Teatr Współczesny:
Ewelina Paszke-Lowitzsch
Mariusz Bąkowski
Jerzy Senator

Prowadzący:
prof. Krystyna Duniec / Roman Pawłowski

INSPICJENT:
Jerzy Laskowski

CZAS TRWANIA:
105 min (bez przerwy)

PREMIERA:
8 grudnia 2018 r. – Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Modelatornia