Grupa G

– projekt edukacyjny inspirowany twórczością Grotowskiego