Pedagog Teatru / Animator Kultury

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe (pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo i pokrewne).
 • Umiejętność tworzenia autorskich, nieszablonowych, kreatywnych programów/warsztatów edukacyjnych.
 • Wiedza z zakresu konkretnych metod teatralnych i nauczania form pracy scenicznej.
 • Samodzielność i zdolność podejmowania inicjatywy.
 • Umiejętność pracy ze zróżnicowanymi grupami wiekowymi (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).
 • Bardzo dobre zdolności interpersonalne.

Dodatkowe atuty:

 • Wykształcenie na kierunku pedagogika teatru.
 • Znajomość i doświadczenie w branży kulturalnej.

Osoba do kontaktu z pracodawcą: Łukasz Kustrzyński l.kustrzynski@teatropole.pl

Aktywny sprzedawca
usług Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Wymagania:

 • Znajomość technik sprzedaży aktywnej.
 • Zdolności do analizowania potrzeb i zainteresowań klientów oraz umiejętność aktywnego wychodzenia naprzeciw tym oczekiwaniom.
 • Zdolności aktywnego pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi prawidłowych kontaktów.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych i przygotowywania ofert oraz kalkulacji cenowych.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Bardzo dobre zdolności interpersonalne.
 • Biegłości w posługiwaniu się programami komputerowymi (zwłaszcza: Word, Excel, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych).
 • Gotowość do podróży służbowych w regionie.
 • Prawo Jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług dla klientów businessowych i instytucjonalnych.
 • Znajomość i doświadczenie w branży kulturalnej.
 • Praktyka w przygotowywaniu dokumentów i ofert przetargowych.

Osoba do kontaktu z pracodawcą: Łukasz Kustrzyński l.kustrzynski@teatropole.pl