Aktywny sprzedawca
usług Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Wymagania:

 • Znajomość technik sprzedaży aktywnej.
 • Zdolności do analizowania potrzeb i zainteresowań klientów oraz umiejętność aktywnego wychodzenia naprzeciw tym oczekiwaniom.
 • Zdolności aktywnego pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi prawidłowych kontaktów.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych i przygotowywania ofert oraz kalkulacji cenowych.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Bardzo dobre zdolności interpersonalne.
 • Biegłości w posługiwaniu się programami komputerowymi (zwłaszcza: Word, Excel, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych).
 • Gotowość do podróży służbowych w regionie.
 • Prawo Jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług dla klientów businessowych i instytucjonalnych.
 • Znajomość i doświadczenie w branży kulturalnej.
 • Praktyka w przygotowywaniu dokumentów i ofert przetargowych.

Termin przesyłania zgłoszeń: 19 marca


Osoba do kontaktu z pracodawcą: Łukasz Kustrzyński l.kustrzynski@teatropole.pl

PROPONOWANE STANOWISKO: Główny Inżynier

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od zaraz
Liczba miejsc pracy: 1
Ilość zmian: 1
Wysokość wynagrodzenia: ok. 5000zł brutto
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczne
Staż pracy:
– co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagane umiejętności i specjalności: bardzo dobra znajomość przepisów prawa energetycznego, znajmość przepisów prawnych dotyczacych wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku, doskonała organizacja pracy, kreatywne podejscie do problemów,

Opis pracy: nadzór nad właściwą eksploatacją urządzeń budynków teatru, nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej tych urządzeń, prowadzenie diagnostyki podległych urządzeń, nadzór nad elektrykami teatru,sporządzanie planów remontów urządzeń i instalacji nadzorowanych, prowadzenie pod względem technicznym i merytorycznym wszelkich spraw dotyczących dostarczanej energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, przygotowanie i nadzór remontów i modernizacji w przypisanym zakresie działania, opieka nad instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, CO,CW itp.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Teatr im. Jana Kochanowskiego
Godziny pracy: 8:00-16:.00


Osoba do kontaktu ze strony pracodawcy: Barbara Kraska
kontakt tel. 774539082 wew.111 lub oferty na e-mail: kadry@teatropole.pl
Kontakt z pracodawcą: osobisty, telefoniczny, ( w godz. Od 10 -14:00), lub oferty na e-mail, oferty składać osobiście.