Czy istnieje taki stan, który dla każdego człowieka będzie oczywistą, łączącą wszystkich przestrzenią? Twórcy przedstawienia stawiają tezę, że jest nim podstawowe ludzkie pragnienie: poczucie harmonii możliwe do osiągnięcia w sytuacjach intymnych, osobistych, które nie potrzebują tłumaczenia, wyjaśniają się same w momencie dziania się.

Mimo wielu języków używanych na scenie, problemy poruszane w przedstawieniu mają charakter uniwersalny. Poprzez niecodzienne, graniczne sytuacje, w jakich stawiane są postaci, twórcy podejmują próbę odpowiedzenia na pytanie o istotę życia ludzkiego, ukrytą często za rutyną, brakiem satysfakcji, uciekaniem w iluzję spełnionego życia. Poszukiwania te koncentrują się wokół wspólnej płaszczyzny łączącej wszystkich ludzi, wykraczającej poza język, tożsamość narodową czy płeć.

Skoro jednak to pragnienie jest wspólne wszystkim, dlaczego z takim trudem przychodzi ludziom porozumieć się ponad wszystkimi podziałami? Co ich oddziela od harmonijnej współpracy z sobą? Gdzie leżą przyczyny głębokich podziałów, kryzysu odpowiedzialności indywidualnej i społecznej, braku odwagi?

Ostatni gasi światło to polsko-czeska koprodukcja grana przez aktorów z dwóch krajów w aż trzech językach: po polsku, czesku i w języku migowym.

Światowa prapremiera przedstawienia odbyła się w Klicperovo Divadlo (Hradec Králové, Czechy) podczas festiwalu Divadlo Evropských Regionů. Polska prapremiera – 22 września 2017 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Vojtěch Štěpánek

OSTATNI GASI ŚWIATŁO

KONCEPCJA, REŻYSERIA I OPRACOWANIE MUZYCZNE:
Norbert Rakowski (PL)
TEKST:
Vojtěch Štěpánek (CZ)
ASYSTENTKA REŻYSERA:
Magdalena Maścianica (PL)
KOSTIUMY:
Wanda Kowalska (PL)
WSPÓŁPRACA SCENOGRAFICZNA:
Maria Jankowska, Wojciech Stefaniak (PL)
WIDEO:
Mikołaj Szymkowiak (PL)

OBSADA:

Kristýna Leichtová (CZ)
Magdalena Maścianica (PL)
Vojtěch Štěpánek (CZ)
Bartosz Dziedzic (PL)
Jan Hofman (CZ)
Karol Kossakowski (PL)
Michał Świtała (PL)

oraz

Robert Kondziela (PL)
Adam Szostok (PL)

INSPICJENT:
Adam Szostok (PL)

Polska prapremiera – 22 września 2017 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.