KONTAKT:

Łukasz Kustrzyński
Kierownik pionu promocji i marketingu

l.kustrzynski@teatropole.pl

Joanna Krassowska
Specjalista ds. promocji i marketingu

j.krassowska@teatropole.pl