Leszek Malec

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 1991.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu) w 1991.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.