Grażyna Rogowska

Aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 1995.

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie (Wydział Wiedzy o Teatrze) w 1998 i Studia Aktorskiego AS w Warszawie w 1992, oraz Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Etycznych na Uniwersytecie Opolskim w 2001. Dyplom aktorski ZASP uzyskała w 1997.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.