Bartosz Dziedzic

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 2010.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1997. Aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w latach 1996-2006, Teatru w Czeskim Cieszynie w latach 2006-2007.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.