Arleta Los-Pławszewska

Aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 1996.

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu) w 1995.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.