Wprowadzamy kolejny moduł działalności – ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do nauczycieli. Wybranym premierom, zaplanowanym na sezon 2016/2017, towarzyszyć będzie projekt edukacyjny: Twórczo z Teatrem.

14 grudnia o 19.00 odbędzie się pierwsza z cyklu premiera belferska, na którą zostali zaproszeni nauczyciele. Pedagodzy zobaczą Ślub Witolda Gombrowicza w reż. Anny Augustynowicz. Po przedstawieniu odbędzie się spotkanie z Michaliną Butkiewicz, edukatorką i ekspertką MEN, która zaprezentuje pierwszy zeszyt metodyczny.

W ramach rozwijanej przez Teatr oferty proponujemy zeszyty metodyczne i premiery belferskie dla nauczycieli oraz różnego typu warsztaty dla uczniów.

Nauczycielom pokażemy różne sposoby odejścia od podręcznika i lekcyjnego modelu pracy szkoły. Zainspirujemy jak wyzwalać w uczniach samodzielność myślenia i kreatywność działania. Udostępnimy zeszyty metodyczne, zawierające scenariusze lekcji opracowane dla różnych przedmiotów, które wynikać będą ze spektakli oraz nawiązywać do różnych tekstów kultury.

Uczniów zapraszamy na warsztaty, opracowane do wybranych przedstawień, na ciekawe spotkania z twórcami i aktorami.

W zeszytach metodycznych dla nauczycieli znajdą się inspiracje do wykorzystania na lekcjach oraz gotowe konspekty zajęć. Autorką zeszytów jest Michalina Butkiewicz – wizytatorka Centrum Edukacji Artystycznej, doradczyni metodyczna, autorka licznych projektów edukacyjnych realizowanych w teatrach w Szczecinie, Bydgoszczy i Warszawie, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w latach 2009-2013.

Projekt edukacyjny Twórczo z Teatrem realizowany będzie od stycznia do czerwca 2017 i adresowany jest do uczniów klas III gimnazjów i do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Udział w Projekcie jest nieodpłatny. Kolejne premiery i spotkania edukacyjne dla nauczycieli dotyczyć będą spektakli Uroczystość (premiera 24 września 2016, reż. Norbert Rakowski) oraz Bez znieczulenia (premiera 16 grudnia 2016, reż. Piotr Ratajczak).